Dátum od
Dátum do
Krajina
Oblasť
Doprava
Stravovanie
Trvanie
Kategória ubytovania
 

taliansko

privátny apartmán DADA***

Mobilné domy AUTOTOUR

Chorvátsko, Vranjica - kemping Belvedere


Chorvátsko, Vranjica Ľubovoľný počet dní
Chorvátsko, Vranjica Ľubovoľný deň nástupu
8

Indie neznámá a tajuplná

Krajina: India
Oblasť: India

Indie neznámá a tajuplná Indie neznámá a tajuplná Indie neznámá a tajuplná Indie neznámá a tajuplná Indie neznámá a tajuplná Indie neznámá a tajuplná Indie neznámá a tajuplná Indie neznámá a tajuplná Indie neznámá a tajuplná Indie neznámá a tajuplná Indie neznámá a tajuplná
 
 1. Praha – Gauhátí : přílet do Dillí a přestup na vnitrostátní let do Gauhátí , hl. města státu Ásám ; večerní návštěva chrámu Kámákhja , zasvěceného bohyni Kálí a důležitého centra tantrického kultu .
 2. Gauhátí – NP Namérí: dopolední procházka po březích Brahmaputry v centru města, loďkou na ostrůvek Peacock s chrámem Umánanda ; odpoledne přejezd do klidu a ticha ásámské džungle v NP Namérí.
 3. NP Namérí : přírodní rezervace s bohatou populací slonů a několika stovkami druhů ptactva, říční safari – ranní procházka džunglí s místním průvodcem, návštěva typické ásámské vesnice a odpoledne pohodový rafting na jednom z přítoků Brahmaputry.
 4. Namérí – Ziro : celodenní přesun do turisty stále neobjeveného Árunáčalpradéše ; usedlost Ziro ve svěžím podhůří Himálaje a centrum horských kmenů – Nishi , jehož muži se zdobí složitou čepicí korunovanou zobákem dvojzoborožce , a Apatani .
 5. Ziro : celodenní prohlídka (pomocí aut i pěšky) vesnic kmene Apatani – jak ženy, tak muži si krášlí tvář tetováním , které se liší od vesnice k vesnici, ženy si navíc vkládají dřevěné disky do nosní chrupavky – čím větší, tím krásnější.
 6. Ziro – Madžulí: návrat do nížin Ásámu a přejezd domorodým trajektem přes Brahmaputru na jeden z největších říčních ostrovů na světě .
 7. Madžulí : ostrov proslavený hinduistickými kláštery , tzv. sátrami – ukázky tradičních řemesel , usedlosti mnoha různých kmenů z arunáčalských hor, domky postavené na kůlech chránících obyvatele před záplavami během monzunového období, možnost projížďky na kole či procházka po idylických vesničkách .
 8. Madžulí – Mon: brzy ráno trajektem přes Brahmaputru zpět na pevninu a dlouhý celodenní přejezd do tajuplného Nágska (Nagaland), nacházejícího se na hranicích s Myanmarem .
 9. Mon : celodenní návštěva domorodých vesnic bývalých lovců lebek – vesnice Phuktong s velkými mužskými domy a rezidencí náčelníka, vesnice Longwa , odkud místní angh (náčelník) vládne okolním vesnicím (Longwa je unikátní také tím, že jedna její polovina se nachází v Indii, zatímco druhá v Myanmaru), poslední pravá divočina celé jižní Asie.
 10. Mon – Džórhat: celodenní přejezd z Nágska zpět do Ásámu a nocleh ve městě studentů.
 11. Džórhat – NP Kazíranga : přejezd k nejznámějšímu národnímu parku SV Indie, domovu populace nosorožce indického a jednomu z posledních světově vyhlášených NP zatím nezasažených turismem; odpolední safari v džípech – sledování nosorožců, pelikánů, sambarů, muntžaků a další zvěře, při troše štěstí zahlédneme i nejplašší z nich – pantera a tygra .
 12. NP Kazíranga – Šilaung : ranní projížďka v parku na slonech ; přejezd do hl. města státu Méghálaja – podvečerní procházka rušnými tržišti s množstvím restaurací, obchůdků i stánků.
 13. Šilaung – Čérapuňdží : návštěva vynikajícího muzea domorodých kmenů , mapujícího prakticky všechny kmeny SV Indie; poté přejezd k nejvlhčímu místu na planetě Zemi s úchvatnými vodopády Nohkalikai – výhledy z méghálajských útesů do nekonečných nížin Bangladéše .
 14. Čérapuňdží : celodenní pěší sestup hluboko do nížiny k proslulým dvoupatrovým stromovým mostům .
 15. Čérapuňdží – Gauhátí – Praha: přejezd zpět do hl. m. Ásámu a večerní přelet do Dillí, následně brzký ranní let do Prahy, přílet 17. den.

Termíny:


Dátum od Dátum do Počet dní Cena Poznámka  
28.01.2021 13.02.2021 17 3 135,00 €   Zobraziť