Dátum od
Dátum do
Krajina
Oblasť
Doprava
Stravovanie
Trvanie
Kategória ubytovania
 

taliansko

privátny apartmán DADA***

Mobilné domy AUTOTOUR

Chorvátsko, Vranjica - kemping Belvedere


Chorvátsko, Vranjica Ľubovoľný počet dní
Chorvátsko, Vranjica Ľubovoľný deň nástupu
11

Svätá Zem- Izrael

Krajina: Izrael
Oblasť: Izrael

Svätá Zem- Izrael Svätá Zem- Izrael Svätá Zem- Izrael Svätá Zem- Izrael
 
Rámcový program zájazdu
1.deň: V ranných hodinách (predpokladáme o 05:30 hod. ráno) stretnutie na letisku v Bratislave, následný odlet do Eilatu. Po prílete transfer do Betlehema, s krátkou zástavkou u Mŕtveho mora v Ein Bokek. Večera a nocľah v Betleheme. 2.deň: Po raňajkách celodenná prehliadka Betlehema - Pole pastierov, bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka. Večera a nocľah v Betleheme. 3.deň: Po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta - Betfage, návšteva Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie (smrteľného zápasu Pána Ježiša), kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov , kostol Galicantu, Hora Sion - Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme. 4.deň: Po raňajkách prehliadka Betánie - Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, prehliadka Jericha. Návšteva miesta krstu Pána Ježiša - obnovenie krstných sľubov. Odchod k Mŕtvemu moru s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu (orientačná cena 35,-USD, pri minimálnom množstve 21 záujemcov ) Večera a nocľah v Betleheme. 5.deň: Po raňajkách transfer do Galilei. Cestou zástavka v Haife, návšteva kostola Stella Maris. Pokračovanie v ceste na Horu Tábor (výstup taxíkom), prehliadka kostola Premenenia Pána. Presun do Nazaretu, prehliadka baziliky Zvestovania, kostola Sv.Josefa. Večera a nocľah v Nazarete ( Tiberias). 6.deň: Po raňajkách odchod do Kány Galilejskej, miesta prvého zázraku, možnosť obnovenia manželských sľubov. Pokračovanie v ceste ku Genezaretskému jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere je možnosť zakúpenia obedu - tradičnej ryby sv. Petra (orientačná cena cca 20 USD ). Odchod do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme. 7.deň: Po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárií - Golgote. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme. 8.deň: Raňajky, odchod autokarom na letisko do Eilatu s následným odletom do Bratislavy. Predpokladaný prílet do Bratislavy je približne o 16:00 hod. Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou. Sprievodca si vyhradzuje právo na zmeny programu.

Základná cena zahŕňa
letenka tam a späť, letiskové a palivové príplatky, 7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením, doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom, odborný sprievodca - kňaz, autobusová doprava na letisko a späť.

Základná cena nezahŕňa
komplexné cestovné poistenie, obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv.Zemi/

Poznámky a informácie
CK si vyhradzuje právo zmeny programu. Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate! CK si vyhradzuje právo zmeny programu. Ceny sú kalkulované pri kurze 1 euro = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.

Termíny:


Dátum od Dátum do Počet dní Cena Poznámka  
06.02.2020 13.02.2020 8 590,00 €   Zobraziť
13.02.2020 20.02.2020 8 590,00 €   Zobraziť
20.02.2020 27.02.2020 8 590,00 €   Zobraziť