Dátum od
Dátum do
Krajina
Oblasť
Doprava
Stravovanie
Trvanie
Kategória ubytovania
 

taliansko

privátny apartmán DADA***

Mobilné domy AUTOTOUR

Chorvátsko, Vranjica - kemping Belvedere


Chorvátsko, Vranjica Ľubovoľný počet dní
Chorvátsko, Vranjica Ľubovoľný deň nástupu
11

Svätá Zem- Izrael

Krajina: Izrael
Oblasť: Izrael

Svätá Zem- Izrael Svätá Zem- Izrael Svätá Zem- Izrael Svätá Zem- Izrael
 
Rámcový program zájazdu
1.deň: Odchod autobusom na letisko do Viedne, s nasledným odletom do Tel Avivu. Transfer autobusom do Betlehema. Ubytovanie, večera a nocľah. 2.deň: Po raňajkách prehliadka Betlehema - Pole pastierov, bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka. Večera a nocľah v Betleheme. 3.deň: Po raňajkách odchod do Galilei. Cestou zástavka v Haife, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Nazareta. Prehliadka Nazareta - baziliky Zvestovania. Kostola sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Večera a nocľah v Nazarete. 4.deň: Po raňajkách odchod ku Genezaretskému jazeru. Cestou zástavka v Káne Galilejskej (miesta prvého zázraku), kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Pokračovanie v ceste ku Genezaretskému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra (orientačná cena 20,- USD). Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme. 5.deň: Po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta - Betfage, návšteva Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie (smrteľného zápasu Pána Ježiša), kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov , kostol Galicantu, Hora Sion - Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme. 6.deň: Po raňajkách prehliadka Betánie - Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha. Návšteva miesta krstu Pána Ježiša - obnovenie krstných sľubov. Odchod k Mŕtvemu moru s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu (orientačná cena 35,-USD, pri minimálnom množstve 21 záujemcov ) Večera a nocľah v Betleheme. 7.deň: Po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božieho Hrobu na Kalvárií - Golgote. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme. 8.deň: Raňajky, odchod autokarom do Tel Avivu. Cestou krátka prehliadka Emauz (podľa času odletu ). Následne odlet do Viedne s predpokladaným príletom do Viedne 18:45 hod. Transfer autobusom z letiska do Bratislavy. Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou. Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.

Základná cena zahŕňa
letenka tam a späť, letiskové a palivové príplatky, 7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením, doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom, odborný sprievodca - kňaz, autobusová doprava na letisko a späť.

Základná cena nezahŕňa
komplexné cestovné poistenie, obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv.Zemi/

Poznámky a informácie
CK si vyhradzuje právo zmeny programu. Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!

Termíny:


Dátum od Dátum do Počet dní Cena Poznámka  
15.05.2019 22.05.2019 8 670,00 €   Zobraziť
22.05.2019 29.05.2019 8 670,00 €   Zobraziť
04.06.2019 11.06.2019 8 670,00 €   Zobraziť